top of page

pedagógus - főiskola - tanító, természetismeret művterület

pedagógus - főiskola - matematika szak, egyetem - fizika szak, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, 

- mesterpedagógus

pedagógus- főiskola - orosz-magyar szak, olasz nyelvtanár

pedagógus - főiskola- szakvizsgázott fejlesztőpedagógus - tanító szakterületen, informatika műveltségterület

pedagógus - főiskola - tanító, testnevelés szakkoll.

pedagógus - főiskola - tanító, pedagógia és ének-zene szakkoll.

pedagógus - főiskola - tanító, ének-zene szakkoll.

pedagógus - főiskola- testnevelés-földrajz szak

pedagógus - főiskola - magyar-történelem szak, okleveles magyartanár, okleveles történelemtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, - mesterpedagógus

pedagógus - főiskola - nevelőtanár - bábjáték szakkoll., nemzetiségi tanító (német)- matematika műveltségterület

pedagógus - főiskola - tanító,  - szlovák szakkoll.

pedagógus - főiskola - tanító - szlovák szakkoll. - háztartásökonómia-életvitel szak, - szakvizsgázott pedagógus,

- mesterpedagógus, - szakértő tanfelügyelő

pedagógus - egyetem- tanár- technika szak,  - matematika szak, - pedagógus szakvizsga, egyetem

pedagógus - főiskola - tanító, orosz szakkollégium

pedagógus- főiskola -  tanító, magyar nyelv és irodalom szak

pedagógus - főiskola - tanító, népművelés szakkollégium

pedagógus - főiskola - tanító - testnevelés szakkoll.,szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen, 

- mesterpedagógus

pedagógus- főiskola - rajz szak - egészségfejlesztő mentálhigiénikus, szakvizsgázott pedagógus

pedagógus- főiskola - nevelőtanár - gyógypedagógus, logopédia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus

pedagógus - főiskola - tanító - gyógypedagógus, logopédia szakirányon

pedagógus - főiskola - tanító, testnevelés műveltségterület, gyógytestnevelés szakirány

pedagógus - főiskola - tanító - szlovák nyelv és irodalom szak, - okleveles szlovák- és nemzetiségi szlovák tanár

pedagógus - főiskola - biológia-kémia szak - matematika szak, - egyetem - kémia szak - pedagógiai értékelési szakértő, - okleveles biológiatanár, - mesterpedagógus, - szaktanácsadó

pedagógus - főiskola - történelem-francia szak, angol nyelv és irodalom szak,- egyetem - francia nyelv és irodalom szak, szakvizsgázott pedagógus

pedagógus- főiskola - történelem szak, vallástörténet szakkollégium - egyetem - angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, okleveles etikatanár (erkölcstantanár), közoktatási vezető, -mesterpedagógus, - szaktanácsadó

pedagógus - főiskola- tanító- magyar nyelv és irodalom műveltségterület

pedagógus - főiskola - tanító természetismeret műveltségterület 

pedagógus - főiskola - tanító angol és környezetismeret műveltségterület

pedagógus - főiskola - tanító - számítástechnika szak, szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen, 

- mesterpedagógus

pedagógus - főiskola - magyar-ének-zene szak, - család-és gyermekvédelem szakos pedagógus

pedagógus - főiskola - magyar-orosz szak, - angol nyelv és irodalom szak, - az inkluzív nevelés okleveles tanára

rendszergazda - felsőoktatási szakképzés - informatikai rendszergazda

iskolatitkár - egyetem BA - felsőoktatási szakképzés - titkárságvezető, jogi asszisztens

pedagógiai asszisztens -felsőoktatási szakképzés - gyógypedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens- főiskola hallgató

pedagógiai asszisztens -felsőoktatási szakképzés - gyógypedagógiai asszisztens

Tantestület

Nevelő és oktató munkát segítők

bottom of page