top of page

Kondoroson a múlt század vége óta folyik az iskolai oktatás.
Az elemi iskolai oktatás megalapozására 1898-ban óvodát is építettek.

Az evangélikus egyház 1897 és 1918 között 4 iskolát épített szolgálati lakásokkal.

A katolikus egyház 1902-ben építette első tantermeit. 1938-ig 3 tanterem készült el két szolgálati lakással. A katolikus iskolában kántortanítók tanítottak.

A falu vonzáskörzetében lévő majorságban már az újratelepítés előtt 1860-tól működött uradalmi iskola. az első uradalmi tanító Harsányi István volt, az utolsó Rindó Józsefné, aki 1944. szeptember 1-jén került a Nagymajorba.

Iskolánk története (1945-48):

ujiskola.jpg

1945 előtt virágzott a leventeoktatás és a cserkészmozgalom is. A március 15-i megemlékezéseket a nagymajori uradalomban tevékenykedő Petőfi István sírjánál tartották.

1945 után a községi iskolákat államosították és a nyolcosztályos oktatást vezették be. A községi iskolákat a tanítókról nevezték el: Tompos, Kerényi, Dauda, Csaba, Kartalik, Thúry, a katolikus volt a Machács iskola, a tanyai iskolákat a környező területekről vagy az útról nevezték el, így volt: Károlyi-földi, Erzsébettéri, Apponyi-földi, csákói, Aradi-úti iskola.

Az oktatás sokáig elszórtan különböző épületekben folyt. A nagy múltú katolikus és evangélikus iskolákat 1848-ban az államosítással szüntették meg.


Iskolánk története az 50-es években:  
Az ötvenes években már szakos tanárok tanítottak. Sok szakkör kezdte meg működését: modellező, kisgazdaasszony, fizikai, helytörténeti. A helytörténeti szakkör, mely 1953-ban indult Rindó József vezetésével, felkutatta a Nagymajorban tevékenykedő Petőfi István sírját. Ez nem volt könnyű, ugyanis akkor már a temető helyén szántóföld volt. A sírt 1908-ban a Petőfi Társaság exhumáltatta, és a hamvakat Budapestre a családi sírboltba szállíttatta. Az 1955-ben a szakkör által megtalált sírkövet beszállították a faluba és a Kovács iskola előtt helyezték el.

Regiiskola.jpg

1956.alt szeptember 1-jétől két részre bontották az iskolát: az I. számú leányiskolára és a II. számú fiúiskolára. 1958-ban a II. számú iskolából létrejött a külterületi iskola, mely a tanyasi iskolákat rendelte egy irányítás alá.

Iskolánk története a 60-as évektől napjainkig:
A 60-as években felszámolták a külterületi iskolákat. A tanyasi tanulók kollégiumba kerültek. Új 4 tantermes iskolát építettek, mely 1965-re készült el. Ebben az időben néhány évig még középiskola is működött Kondoroson.

A 70-es években újabb 4 tanteremmel toldották meg a központi épületet, melyben ma az alsó tagozat foglal helyet. Akkoriban a körzetesítés következtében a tanulók létszáma az 1000 főt is megközelítette.
Az új, legkorszerűbb épület 1994-ben készült el, itt folyik a felsősök oktatása.
1998 nyarán átadásra kerül a vásártéri iskola mellett az új többfunkciós intézmény: sportcsarnok, közművelődési nagyterem és az iskolai könyvtárként funkcionáló községi könyvtár.

1997 szeptemberében sor került egy számítástechnikai oktatóterem létrehozására, 16 tanulói és 1 tanári számítógéppel, nyomtatóval.
A zeneiskolai tagozaton komoly ütemben folyik az iskola hangszerállományának kialakítása.

Az iskolánk története

Rövidített órák

1. 7:45-8:25

2. 8:35-9:15

3. 9:25-10:05

4. 10:15-10:55

5. 11:05-11:45

6. 11:55-12:35

Csengetési rend

1. 7:45-8:30

2. 8:45-9:30

3. 9:45-10:30

4. 10:45-11:30

5. 11:45-12:30

6. 12:45-13:30

bottom of page