top of page

Pályázati azonosító: NTP-KKI-16-0056

 

Elnyert támogatás: 1.000.000,-Ft

 

Bevont tanulók száma: 10 fő

 

A program ideje: 2016. szeptember 15-től 2017. június 15-ig

 

A program időtartama: 60 óra

 

A program vezetője: Klucsik Árpád

 

  A Nemzeti Tehetség Program pályázatán 1 000 000 Ft-ot nyert a Kondorosi Petőfi István általános Iskola helytörténeti műhelyfoglalkozás tartásához tehetséges tanulók bevonásával.

 

  A foglalkozásokat Klucsik Árpád magyar - történelem szakos tanár tartotta. A tanulók ppt-s prezentációk segítségével ismerkedhettek meg településük történetével az őskortól egészen napjainkig.
 

  Vendégelőadókat is hívtunk a foglalkozások megtartására. Dr. Medgyesi Pál a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese a Kondoroson és környékén talált őskori és ókori régészeti leletekkel, azok jelentőségével és történetével ismertette meg a tanulókat. Régészeti leletek bemutatásával, ppt-s prezentációval és szakkönyvek segítségével hozta közelebb a tanulókhoz ezeket a korszakokat. Dr. Bácsmegi Gábor régész a középkori Kondoros történetét mutatta be a régészeti leletek tükrében. Előadását egy középkori páncél másolatával tette hitelesebbé, melyet a gyerekek fel is próbálhattak. Héjja Julianna Erika a Békés Megyei Levéltár Gyulai Fióklevéltárának levéltárosa érdekes előadást tartott a levéltárak felépítéséről, működéséről és a családfakutatásról a Kondorosi Csárda Nádas Termében. Természetesen kondorosi vonatkozású példákkal vezette be a diákokat a családfakutatás rejtelmeibe. Többek között a Kondoros melletti Nagymajorban élő és gazdatisztként tevékenykedő Petőfi István születési, halálozási, rokoni kapcsolataira vonatkozó levéltári adatokat ismerhetett meg a hallgatóság. Rák Viktor amatőr helytörténész saját gyűjteménye segítségével ismertette Kondoros második világháborús eseményeit. A diákokat a sok régi katonai felszerelés közül a sisakok érdekelték a legjobban, melyeket szívesen fel is próbáltak. 
 

A tanulók a kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtárban megismerkedhettek az intézmény helytörténeti gyűjteményével. A település első és második világháborús hőseiről gyűjtőmunkát is végeztek Mravik Mihály tanár úr Kondoros első és második világháborús hősi halottai című könyvéből.

 

  Két videofilmet is megnézhettek a diákok. Az egyik második világháborús kondorosi veteránokkal készült beszélgetés. A másik egy ’56-os emigráns, később hazatért kondorosi polgár életét mutatta be, persze szintén beszélgetés formájában.
 

  A műhelyfoglalkozások keretén belül a gyerekek meglátogatták a Kondorosi Csárdát, a Szlovák – Magyar Táj- és Alkotóházat, az Iskolamúzeumot és az Állandó Helytörténeti Kiállítást. Az itt látott tárgyi, írásos és képi emlékek közelebb hozták a diákokhoz a település régi időkben itt élt lakóinak életét, mindennapjait. A csárdában pedig a híres alföldi betyár, Rózsa Sándor történetével ismerkedhettek meg.
 

  Kondoros emlékhelyeit is felkeresték a tanulók. Az emléktáblák, emlékkövek, szobrok különböző történelmi korszakokban élt és településükért tevő, vagy éppen hősi halált halt kondorosiaknak állít emléket. A település temetőjében egy ’48-as honvéd hadnagy és második világháborús hősök sírjainál emlékeztek a diákok.

 Kerékpártúra keretében látogatták meg a diákok a Kondoros melletti Batthyány - Geist Kastélyt. Nemcsak gróf Batthyány Lajos miniszterelnök legendája, hanem Petőfi István mintagazdaságot teremtő tevékenysége és az első magyar vadásztársaság megalakulása is köthető e helyhez.
 

  A diákok egy budapesti tanulmányi kiránduláson is részt vettek. A Hősök tere, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Budai Várnegyedben a Mátyás-templom és a Halászbástya meglátogatása és egy dunai sétahajókázás hozta közelebb hozzájuk azokat a történelmi korszakokat, melyekben településük is fejlődött
.

  A műhelyfoglalkozásokon gyűjtött anyag rendszerezése után egy házi kiállítás és egy élménybeszámoló keretében mutatták be a tanulók iskolástársaiknak a foglalkozásokon szerzett ismereteiket, tapasztalataikat, élményeiket

NTP-KKI-16-0056_fotódokumnetáció_53.JPG

Köszönet támogatóinknak:

Értékeink

bottom of page