top of page

ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐ

DIGITÁLIS OKTATÁS

Technikai segítség

DKT (Digitális Kollaborációs Tér)

Étkezés

Felügyelet

BEISKOLÁZÁS (LEENDŐ ELSŐSÖKNEK)

Tájékoztatás beiratkozásról

Fontos tudnivalók

A 2021-2022-es tanévben a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Kollégium „Kondoros középületei, régi lakóházai és azok története” címmel 1 000 000 Ft értékű pályázatot nyert helytörténeti műhelyfoglalkozás tartására. A pályázat támogatói az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program volt. A pályázat azonosítója: NTP-INNOV-21-0202. A pályázat lebonyolítására a Békéscsabai Tankerületi Központ közreműködésével került sor. A pályázati program sikeresen megvalósult.

 

A műhelyfoglalkozás az iránta érzett tiszteletből Kondoros első községi tanítójának, Bukovinszky Mihálynak a nevét vette fel, s így lett Kondorosi Bukovinszky Mihály Helytörténeti Műhely.  A műhelyfoglalkozásokon tíz tehetséges és a helytörténet iránt érdeklődő hetedik osztályos tanuló vett részt. Munkájukat két pedagógus, történelemtanár irányította: Sárköziné Zuberecz Klára és Klucsik Árpád. A műhelyfoglalkozásokat 2021. október 6-tól 2022. június 15-éig, csütörtökön délutánonként, 14:00 órától 15:30-ig tartottuk. A munkatervben megfogalmazottakat a tanulók a pedagógusok irányításával sikeresen megvalósították. A híres kondorosi tanító portréjával ellátott pólókat is készíttettek maguknak a diákok és tanáraik, amit a kirándulásokon, műhelyfoglalkozásokon, interjúk készítése során viseltek.  

 

Elsőként Dr. Kalhammer Mátyásné nyugalmazott könyvtárigazgatótól, a Kondorosi Helytörténeti Baráti Kör vezetőjétől hallgattak meg egy érdekes előadást a kondorosi könyvtárban a helytörténeti kutatás módszereiről. Ezután Arany Tóth Anita a Kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezető-helyettese ismertette velük előadásában a könyvtári kutatómunka módszereit.

 

Az előadások után felosztották a nevelők a diákok között a kutatási területeket, s helyszíneket. Volt, aki Kondoros középületeinek történetét kutatta. Volt, aki a régi magánházak történetéről gyűjtött anyagot. A gyűjtőmunkát a könyvtárban, az interneten és a terepen végezték el. Rengeteg információt  gyűjtöttek és fényképet készítettek.

                 

Ezt követően a Békés Megyei Könyvtárban, Békéscsabán Lukoviczki Anna könyvtárvezető-helyettes tartott nekik előadást a kutatás lehetőségeiről, majd a könyvtár Békési Gyűjteményébe pillanthattak bele és találtak rengeteg szöveges és képi információt a kondorosi épületek történetéről.

               

Ellátogattak a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltáraiba is. A Gyulai Levéltárban Héjja Julianna Erika főlevéltáros ismertette a diákokkal a levéltári kutatómunka módszereit. Megmutatta az 1950 előtti anyagokat Kondoros régi épületeiről. Érdekes okleveleket, leírásokat, gyűjteményeket tanulmányozhattak itt a tanulók. A Békési Levéltárban Dr. Bódán Zsolt levéltáros kalauzolta végig a gyerekeket a levéltáron és annak raktárában. Megismertette a diákokat a cédulázás kutatói módszerével. Békésen az 1950 utáni levéltári anyagot vizsgálhatták meg a tanulók Kondoros épületeinek történetével kapcsolatban. Tervrajzokat, települési rendezési terveket, önkormányzati tárgyalások anyagait ismerhették meg az érdeklődő gyerekek.

 

Előadók is érkeztek a kondorosi iskolába. Héjja Julianna Erika a Gyulai Levéltár főlevéltárosa „Kondoros épített öröksége a levéltári források alapján” címmel tartott előadást Kondoros épületeinek történetéről. Dr. Bácsmegi Gábor régész, a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese a középkori lakóházak történetéről, építéséről, helyiségeinek szerepéről, fejlődéséről adott elő a diákok számára. Salamon Edina néprajzkutató, a Munkácsy Mihály dolgozója a parasztházak építéséről, fejlődéséről, történetéről, az egyes helyiségek funkcióiról, a házakhoz kötődő népi hagyományokról, szokásokról, hiedelmekről tartott érdekfeszítő előadást a gyerekeknek. Minden előadót figyelmesen meghallgattak, majd kérdéseket intézhettek hozzájuk a diákok. Az előadók kérdéseire adott helyes válaszaikért értékes jutalmakat kaptak a tanulók.

 

A diákok Budapestre tettek egy egynapos tanulmányi kirándulást. Kísérő nevelőik Sárköziné Zuberecz Klára és Rideg Ildikó tanárnők voltak. A tanulók a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában Sági Anna levéltáros kalauzolásával ismerhették meg a levéltár felépítését, történetét, működését. Ezután Kondoros épületeinek történetét kutatták a tanulók a levéltárosok segítségével. Majd a Budai Várnegyedben tettek egy sétát és összevetették a várnegyed patináns épületeinek építészeti stílusát a kondorosi ódon épületek építészeti stílusával. A kirándulás jó hangulatban telt el.

 

A tanév végén a diákok szelektálták a gyűjtött anyagot. Pótolták az épületek történetének hiányosságait. Ezután a gyűjtött szöveges és képi anyagból tablókiállítást készítettek. Klári néni vezényletével modelleztek néhány kondorosi középületet és magánházat. Valamint néhány középületről puzzle-t is készítettek. A tablókat, a maketteket és a puzzle-t az aulában állították ki, ahol az érdeklődő diákok, pedagógusok, szülők tekinthették meg. A kiállítást és az egész éves munkájukat szórólapok segítségével reklámozták a település lakóinak.

 

A középületek közül jónéhányat számítógépes tervezőprogram segítségével újra megterveztek a tanulók. A középületek történetét videofelvételre olvasták fel. Számos középületben interjút készítettek az ott dolgozókkal. A videofilmeket összeszerkesztették és a számítógépes modellekkel együtt a gyűjtött anyagból készült weboldalon és facebookos oldalon tették közzé. A videofilmeket, interjúkat és a ppt-s prezentációt az érdeklődő diákoknak, pedagógusoknak, szülőknek az iskola aulájában is levetítették.

 

Éves munkájukról egy kétperces videót is készítettek, melyet a Kondorosi KTV-n vetítettek le. Működésüket, eredményeiket a kondorosi iskola weboldalán és Facebook-oldalán is közzétették. Tevékenységükről újságcikket is írtak, ppt-s prezentációt is készítettek. A szülők szakkörről alkotott véleményét kérdőív és elégedettségi mérés révén ismerték meg.

 

A műhelyfoglalkozások, a gyűjtőmunkák, az előadások, a könyvtári és levéltári kutatások, a terepbejárások, a videókészítés, az interjúk, a fényképezés, a ppt-s prezentáció készítése, a tabló-, puzzle- és makettkészítés során a tanulók hasznos ismereteket szereztek településük középületeinek és magánházainak történetéről. Modern, digitális formában tárták azt az érdeklődő közönség elé.

Klucsik Árpád

történelemtanár

 

A helytörténeti műhely weboldalának linkje:

https://kondoros-regi-epuletei8.webnode.hu/

 

A helytörténeti műhely Facebook-csoportjának linkje:

https://www.facebook.com/KondorosiHelytortenetiMuhely

 

Videóink, interjúink feltöltésének helye:

https://www.youtube.com/user/Illusion24KP/videos

 

A műhelyfoglalkozás munkáját összegző újságcikk elérhetősége a BEOL-on: https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2022/06/kondoros-regi-epuleteinek-tortenetet-kutattak-a-diakok-galeriaval

 

A műhelyfoglalkozás tevékenységét bemutató cikk a Békés Megye Online-on:

https://www.bekesmegye.com/informaciok/kondoros-kozepuletei-regi-lakohazai-es-azok-tortenete

NTP-INNOV-21-0202_Kondorosi_Petőfi_István_Általános_Iskola (12).jpg

A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT  FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ 

 KONDOROSI PETŐFI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
„KONDOROS KÖZÉPÜLETEI, RÉGI LAKÓHÁZAI  ÉS AZOK TÖRTÉNETEI
”  CÍMŰ PÁLYÁZATA  MEGVALÓSULT

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: NTP-INNOV-21-0202

Támogatóink:

ELÉRHETŐSÉG

66-388-632

CSENGETÉSI REND

5553 Kondoros,

Iskola utca 2/6. (Felső tagozat)  

Hősök útja 36. (Alsó tagozat)

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

7:00-7:45
7:45-8:30
8:45-9:30
9:45-10:30
10:45-11:30

11:45-12:30
12:45-13:30
13:45-14:30

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

5600 Békéscsaba,  Kiss Ernő u. 3.

​Tel: +36 (66) 795-215

Email: bekescsaba@kk.gov.hu

Tankerületi igazgató: Bánki András

Partnereink

nfu.jpg
emet_logo.png
EMMI-logo.png
ncsszi_logo.png
nea_logo.png
nemzeti_tehetseg_program_logo.png
ofi_logo.jpg
klebelsberg_logo.jpg
banner.png
nemzet_fejlesztesi_miniszterium_logo.jpg
bottom of page