top of page

ELEKTRONIKUS ELLENŐRZŐ

DIGITÁLIS OKTATÁS

Technikai segítség

DKT (Digitális Kollaborációs Tér)

Étkezés

Felügyelet

BEISKOLÁZÁS (LEENDŐ ELSŐSÖKNEK)

Tájékoztatás beiratkozásról

Fontos tudnivalók

Alapítványunk ez évben ünnepli 20 éves fennállását. Alapszabályunkban a kondorosi általános iskoláskorú tanulók támogatását tekintjük fő célunknak. Elsősorban programjaikat, munkájukat támogatjuk, fejlődésüket segítjük. Kuratóriumunk 1 elnökből és 4 tagból áll. Minden tag és az elnök is társadalmi munkában végzi a feladatát. E sikeres pályázatunknak köszönhetően 300.000,-Ft-ot fordíthattunk működésünkre.

A támogatás célja:

•Az alapítvány mindennapi működésnek zavartalan, magas szintű működtetése a bevontak megelégedésére.

•Az alapítványi hagyományaink ápolásával tanulóink támogatása tanulmányi versenyek, jutalomkirándulásra eljutás, jutalmazás terén.

•Az alapítvány által létrehozott díjak méltóságát, értékét őrizve, az arra érdemes tanulók díjainak biztosítása, mint a Petőfi-díj. Ezt a minden tanév végén a tanulmányi munkában, sportéletben, művészet terén a legkimagaslóbb tanulók kaphatják meg. A díjak átadására a ballagási ünnepélyen. ill. a tanévzáró ünnepélyen került sor.

Hat évvel ezelőtt a közösségi munkában, a közösségi értékteremtésben, a tanulók érdekében kimagasló munkát végző felnőttek számára alapítottuk a Petőfi István Emlékplakettet. E díjat most a 8. osztályosok ballagási ünnepélyén adtuk át, sajnos, mint posztumusz díj.

•A tehetséges tanulókra kiemelten figyeltünk, s számukra egy jutalom kirándulás utazási költségéhez nyújtottunk támogatást a gyulai Almássy kastélyba. Az alapítvány saját költségéből biztosította a belépőjegyeket. A tanulók gazdag élményekkel tértek haza.

•A tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulókat könyvekkel jutalmazhattuk.

•Az egy iskolához való tartozás érzésének erősítéséhez az újonnan belépő elsősök számára az egyenpólók vásárlása már hagyomány.  Az osztálykirándulásoknál ez egy igen fontos ruhadarab, több éven használható.

•Egyes, szűk közösségi programoknál a beszerzett eszköz jól hasznosul.

A működésünkhöz kapott támogatás, s a becsatolt bizonylatok összefüggésben vannak. A pályázati dokumentumunkkal összhangban próbáltuk a megvalósítani az abban leírtakat. Sajnos, a vírushelyzet részben átszabta, időben kitolta, átírta terveinket, melyeket azonban a vállalásaink mentén terveztünk át.

A tanulók jutalomkirándulására tervezett személyszállítás összegét a költségek növekedése miatt mi is emeltük. A résztvevő 50 gyermek számára azonban nagy élmény volt a gyulai Almássy kastély és Gyula város megtekintése. A plakettekre, könyvekre és az adminisztrációra kevesebbet költöttünk.

A támogatást az alapító okiratunkban megfogalmazott alapcél szerinti tevékenységünk működési feltételeinek biztosítására fordítottuk, melyekhez köszönjük a támogatást:

A pályázati anyagban leírtuk, hogy alapítványunk 2002 óta a kondorosi általános iskolás tanulókat segíti, támogatja, elismeri munkájukat.

-Közvetetten az iskola valamennyi tanulója részesült ezen támogatásból valamilyen formában pl. a beszerzett papíráruk, Ez a létszám kb.100 főt érinthetett.

-Az együvé tartozás jelképeként 40 db egyenpólót szereztünk be.

-A tanév végi alapítványi díjjal 3  (közülük egy tanuló betegség miatt később vette át) tanuló és 1 felnőtt (sajnos, posztumusz díjként a díjazott leánya vette át a plakettet)  eredményes munkáját ismertük el.

-Az iskolai tanulmányi versenyekhez, év végi jutalmazásra 20 db könyvet oszthattunk ki.

-A kiemelkedő tanulmányi munka elismeréseként az arra érdemes 50 tanuló számára  egy jutalom kirándulás utazási költségéhez nyújtottunk támogatást a gyulai Almássy kastélyba.

-Az adminisztrációs feladataink egy részéhez használtuk fel a papírárukat, irodaszerek, másik részével pedig a tanulók szabadidős tevékenységét segítettük.

-A pályázatból elszámolt költségek között szerepel az. un. banki költség egy része, mely minden hónapban változó összeggel, de megjelenik.

-A beszerzett eszköz, mint a pizzasütő alapítványi eszközállományunkat növeli, a komfortosságot biztosítja hosszú távon. Ezt leltárba vettük.

 

Összességében  alapítványunk működésre fordított kiadásaival, a kapott támogatással  céljaink megvalósításához járultak hozzá, melynek társadalmi hatása a felnövekvő nemzedéket  pozitív irány felé fogja elmozdítani. A kiemelkedő tanulmányi munka elismerése követendő példaként állhat a tanulóifjúságunk előtt.

Köszönjük a kapott támogatást.

 

Kondoros, 2022. június 15.

Lónai Sándorné

kuratóriumi tag

ELÉRHETŐSÉG

66-388-632

CSENGETÉSI REND

5553 Kondoros,

Iskola utca 2/6. (Felső tagozat)  

Hősök útja 36. (Alsó tagozat)

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 

7:00-7:45
7:45-8:30
8:45-9:30
9:45-10:30
10:45-11:30

11:45-12:30
12:45-13:30
13:45-14:30

BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT

5600 Békéscsaba,  Kiss Ernő u. 3.

​Tel: +36 (66) 795-215

Email: bekescsaba@kk.gov.hu

Tankerületi igazgató: Bánki András

Partnereink

nfu.jpg
emet_logo.png
EMMI-logo.png
ncsszi_logo.png
nea_logo.png
nemzeti_tehetseg_program_logo.png
ofi_logo.jpg
klebelsberg_logo.jpg
banner.png
nemzet_fejlesztesi_miniszterium_logo.jpg
bottom of page